ผลงานบริษัท

Contents
  1. บริษัทโตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด เข้าเยี่ยมชมการประกอบ
  2. จัดส่ง และติดตั้ง เรียบร้อย #เครื่องสูบน้ำแบบแท่นสกี โรงงานสับปะรด ปราณบุรี
  3. บรรยากาศทดสอบ ส่งมอบงาน เทศบาลตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี 🎉🎉
  4. ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว ลูกค้าเก่า มั่นใจ น้ำมาก น้ำแรง ต้อง V-TECH PUMP ขอบคุณ ทต.ปากน้ำหลังสวน ที่ให้บริษัทดูแลอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งมอบเรียบร้อย #เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง12นิ้วแบบลากจูง พร้อมอุปกรณ์ ปทุมธานี
  6. เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว Cummin สูบน้ำได้ 550 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม.  เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 77 แรงม้า แบบเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์​
  7. ส่งมอบเรียบร้อย เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว ณ. ทต.บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์
  8. ยินดีต้อนรับท่านนายก และคณะ เทศบาล จ. ชัยนาท เข้าเยี่ยมชมการประกอบ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดใหญ่ แบบเทรลเลอร์ลากจูง
  9. ยินดีต้อนรับ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายอำเภอ นายช่าง เทศบาล จ.สระบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมการประกอบเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 10 นิ้ว แบบเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์

ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำชนิดส่งสูงส่งไกล สำหรับสูบส่งน้ำระบบประปา จ.แพร่

👍 รุ่น 8×6 นิ้ว สูบน้ำได้ 400 คิว/ชม. ส่งสูง 40 ม. ขนาดทางส่ง 150 มม. หรือ 6 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 89 แรงม้า แบบแท่นสกีพร้อมอุปกรณ์

ส่งงานและทดสอบ อบต บ้านเกาะ นครราชสีมา

รุ่นนี้สูบน้ำได้ 550 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

ส่งมอบงานและทดสอบ อบต.สวนกล้วย จ.ราชบุรี

รุ่น 10 นิ้ว สูบน้ำได้ 1,000 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 250 มม. หรือ 10 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 89 แรงม้า แบบเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์

บริษัทโตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด เข้าเยี่ยมชมการประกอบ

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดใหญ่ แบบเทรลเลอร์ลากจูง ขนาด 12 นิ้ว เครื่องยนต์ 6 สูบ 179 แรงม้า ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบครัน

จัดส่ง และติดตั้ง เรียบร้อย #เครื่องสูบน้ำแบบแท่นสกี โรงงานสับปะรด ปราณบุรี

เครื่องสูบน้ำแบบแท่นสกี สูบน้ำได้ 550 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 75 แรงม้า แบบแท่นสกี พร้อมอุปกรณ์

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเทรลเลอร์ลากจูง ---> ขนาด12 นิ้ว

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบเทรลเลอร์ลากจูง ขนาด 12 นิ้ว เครื่องยนต์ 6 สูบ 179 แรงม้า ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบครัน

บรรยากาศทดสอบ ส่งมอบงาน เทศบาลตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี 🎉🎉

👍รุ่น 8 นิ้ว สูบน้ำได้ 550 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 75 แรงม้า แบบเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์

ส่งมอบงาน จังหวัดลำพูน ---> ขนาด12 นิ้ว

 ด้วยเครื่องยนต์ 6 สูบ 179 แรงม้า ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบครัน

ส่งมอบงาน เครื่องสูบน้ำ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา จังหวัดสงขลา ---> ขนาด 8 x 6 นิ้ว

ขับด้วยเครื่องยนต์มอเตอร์ 50 แรงขนาด 8 x 6 นิ้ว  พร้อมตู้ control star delta อุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบครัน

บรรยากาศการส่งมอบงาน #เครื่องสูบน้ำ ของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด(มหาชน) ---> ขนาด12 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบครัน

ส่งมอบงาน #เครื่องสูบน้ำ ติดตั้งที่ รพ นครศรีธรรมราช ---> มีขนาด 6 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบครัน

ส่งมอบ #เครื่องสูบน้ำ10นิ้ว ติดตั้งรอบคูเมือง ช่วยระบายน้ำออกให้เร็วขึ้น จุกๆ 2 เครื่อง อ.เมืองฉะเชิงเทรา 👍รุ่น 10 นิ้ว สูบน้ำได้ 1,000 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 250 มม. หรือ 10 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 89 แรงม้า แบบเทรลเลอร์ลากจูง และแท่นสกีพร้อมอุปกรณ์

ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว ลูกค้าเก่า มั่นใจ น้ำมาก น้ำแรง ต้อง V-TECH PUMP ขอบคุณ ทต.ปากน้ำหลังสวน ที่ให้บริษัทดูแลอย่างต่อเนื่อง

เครื่องสูบน้ำ  8 นิ้ว สูบน้ำได้ 550 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 75 แรงม้า แบบเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์

ส่งมอบเรียบร้อย #เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง12นิ้วแบบลากจูง พร้อมอุปกรณ์ ปทุมธานี

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง12นิ้วแบบลากจูง  สูบน้ำได้ 1350 คิว/ชม. ส่งสูง 30 m. ขนาดทางส่ง 300 มม.  เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ขนาด 179 แรงม้า 

ขอบคุณ ลูกค้าเก่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สั่งซื้อ #เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว #Cummins พร้อมอุปกรณ์ ช่วยเหลือชุมชน ช่วงน้ำท่วม

เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว Cummin สูบน้ำได้ 550 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม.  เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 77 แรงม้า แบบเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์​

ขอบคุณ เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน ชัยนาท สั่งซื้อ #เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ช่วยเหลือชุมชน ช่วงน้ำท่วม และน้ำแล้ง

เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว  สูบน้ำได้ 550 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 75 แรงม้า แบบเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์

ส่งมอบเรียบร้อย เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว ณ. ทต.บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์

เครื่องสูบน้ำ8นิ้ว ท่อทางส่งปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน สะดวกต่อการใช้งาน ดูแล ซ่อมแซมง่าย แบบ back pull out สามารถถอดส่วนประกอบของปั๊มออกได้ 2 ด้าน ด้านทางดูด และด้านเพลา  สูบน้ำได้ 500 คิว/ชม. ส่งสูง 13.5 เมตร ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 75 แรงม้า แบบเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์

ยินดีต้อนรับท่านนายก และคณะ เทศบาล จ. ชัยนาท เข้าเยี่ยมชมการประกอบ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดใหญ่ แบบเทรลเลอร์ลากจูง

เครื่องสูบน้ำรุ่น 8 นิ้ว สูบน้ำได้ 550 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 77 แรงม้า #Cummins แบบเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์

ยินดีต้อนรับ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายอำเภอ นายช่าง เทศบาล จ.สระบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมการประกอบเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 10 นิ้ว แบบเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์

ส่งมอบเรียบร้อย #เครื่องสูบน้ำกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 จ.ชลบุรี

เครื่องสูบน้ำแบบแท่นสกี สูบน้ำได้ 500 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล  พร้อมอุปกรณ์

ส่งมอบเรียบร้อย เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร/นาที กรมป่าไม้ จุกๆ 20 เครื่อง เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 6 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 11 แรงม้า กุญแจสตาร์ท สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที ส่งสูง 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ส่ง และ ทดสอบ #เครื่องสูบน้ำแท่นสกี ขนาด 8 นิ้ว 10 เครื่อง

👍รุ่นสูบน้ำได้ 600 คิว/ชม. ขนาดทางส่ง 200 มม. หรือ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 91 แรงม้า แบบแท่นสกี พร้อมอุปกรณ์