เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้ง Self Priming Pump

เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล เทเลอร์ลากจูง/แท่นสกี ติดตั้ง Self Priming Pump

     Self Priming Centrifugal Pump Eifel EJ Series เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบล่อน ้ำได้ด้วยตัวเอง ใบพัดชนิด semi open (Non-Clog) เหมาะสำหรับงานสูบของเหลวสกปรก ที่มีกำกหรือเส้นใย โดยไม่เกิดกำรอุดตัน ใช้ในโรงงำนอุตสหกรรม และสำหรับงำนระบำยน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำการสูบน้ำเสีย รวมถึงงานอื่น ๆ เป็นต้น
การประยุกต์ใช้ปั๊มหอยโข่งแบบรองพื้นด้วยตนเอง
ข้อมูลจำเพาะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
ชุดปั๊มข้อมูลทางเทคนิคหลัก
แบบอย่าง จอ 6 นิ้ว รุ่น EJ150-250 8 นิ้ว รุ่น EJ200-300
อัตราการไหล 270 คิว / 4,500 ลิตร/นาที 510 คิว / 8,500 ลิตร/นาที
หัวรวม 13.5 ม 13.5 ม.
ความดันท่อ 1.2MPa 1.2MPa
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสถึง 105 องศาเซลเซียส 10 องศาเซลเซียสถึง 105 องศาเซลเซียส
ความเร็วของปั๊ม 1,500 รอบต่อนาที 1,500 รอบต่อนาที
ประเภทชุดปั้มน้ำ สกี / รถพ่วง สกี / รถพ่วง
ข้อมูลจำเพาะของปั๊ม
โครงสร้าง ใบพัดกึ่งเปิด, แนวนอน, ขั้นเดียว, ดูดเดี่ยว, รองพื้นเอง
ขนาดการดูด / การคายประจุ 6 นิ้ว x 6 นิ้ว / 8 นิ้ว x 8 นิ้ว
ปลอก เหล็กหล่อ (มาตรฐาน), บรอนซ์ (ไม่จำเป็น)
ใบพัด เหล็กดัด (มาตรฐาน), ทองแดงและสแตนเลส (อุปกรณ์เสริม)
เพลา สแตนเลส
ผนึก ซีลเครื่องกล
การแบก ลูกปืน
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์
คุณสมบัติของไดรเวอร์ ประเภทมาตรฐาน
  6×6 นิ้ว 8×8 นิ้ว
ประเภทไดร์เวอร์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไดเร็กอินเจคชั่น
ยี่ห้อไดร์เวอร์ หัวฟา
แบบอย่าง R4100ZD R4105ZD
อัตรากำลัง @ 1500 รอบต่อนาที 54 แรงม้า (40.2kW) 75 แรงม้า (56 กิโลวัตต์)
การกระจัด 3,600ซีซี. 4,300ซีซี
ความทะเยอทะยาน เทอร์โบชาร์จ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
จำนวนกระบอกสูบ 4
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 215
การปิดระบบความปลอดภัย แรงดันน้ำมันต่ำ อุณหภูมิสูง
เครื่องประดับ
  • ท่อเหล็กตรง พร้อมหน้ำแปลน ยำว 1, 2, และ 3 เมตร
  • ข้องอ 45 องศำ และ ข้องอ 90 องศำ
  • หัวกะโหลก และหัวกรอง
  • ประตูน ้ำกันกลับ
  • ท่อล้วงขยะ
  • น็อต สกรู แหวน ปะเก็น ครบชุด
  • เครื่องมือซ่อมบ ำรุง พร้อมกล่องเครื่องมือ
  • คู่มือกำรใช้งำน และบ ำรุงรักษำ
  • รับประกัน 1 ปี
  • บริกำรหลังกำรขำย และกำรส ำรองอะไหล

คุณอาจจะชื่นชอบ…